Strateški razvoj
24.07.2017. 11:15

Izrada Strateškog razvoja programa Općine Trpanj za razdoblje 2015.-2020.

Projekt izrade Strateškog razvoja programa Općine Trpanj za razdoblje 2015.-2020. predstavlja temeljni dokument razvoja općine, formiran u svrhu planiranja, provedbe, kontrole i ocjenjivanja ukupnog razvitka u periodu od 2014. – 2020. godine.

Projekt je u cijelosti financiran sredstvima Europskog poljoprivrednog fonda za ruralni razvoj (EPFRR – EAFRD) u iznosu od 85.125,00 Kn.

- Strateški razvojni ciljevi Općine Trpanj koji su definirani Strategijom su:
- Unapređenje infrastrukturnog sustava općine na načelima održivog razvoja
- Opći rast životnog standarda uz razvoj ljudskih potencijala i mjera socijalne politike
- Razvoj održivog i konkuretnog gospodarskog okruženja
- Revitalizacija i valorizacija prirodne i kulturne baštine

Strateški razvojni program Općine Trpanj za razdoblje 2015. – 2020.

 

Zadnja Promjena ( 24.07.2017. 11:20 )