Menu Content/Inhalt
Naslovnica arrow Obavijesti arrow Izbori arrow RIJEŠENJE BIRAČKI ODBORI

Najnovije Vijesti

RIJEŠENJE BIRAČKI ODBORI PDF Ispis E-mail
20.05.2013. 10:23

REPUBLIKA HRVATSKA

OPĆINA TRPANJ

OPĆINSKO IZBORNO POVJERENSTVO

OPĆINE TRPANJ

 

KLASA: 013-03/13-01/01

URBROJ: 2117/07-13-01

 

Na temelju članka 42. i 43. stavka 3. Zakona o lokalnim izborima
("Narodne novine", broj 144/12), OPĆINSKO IZBORNO
POVJERENSTVO OPćINE TRPANJ, donosi

 

R J E Š E N J E

O IMENOVANJU BIRAČKOG ODBORA

 

I. U biraČki odbor za biraČko mjesto broj: 001 - TRPANJ
- PROSTORIJE OSNOVNE ŠKOLE "TRPANJ",
TRPANJ,KRALJA TOMISLAVA 41
imenuju se:

 

1. VALENTINA KOLUDROVIĆ - za predsjednicu

2. RENATA JELAVIĆ - za potpredsjednicu

3. VIŠNJA ŠEGETIN - za članicu

4. SUZANA SKOKANDIĆ - za članicu

5. RINA MILINOVIĆ - za članicu

6. MARIO KATIĆ - za člana

7. VESNA BUTIRIĆ - za članicu

8. ANA ROSO - za članicu

9. IVAN ZMIJANJAC - za člana

10. ANTONIO DUJMOVIĆ - za člana

 

II. Imenovani birački odbor izravno provodi glasovanje birača
na biračkom mjestu na izborima za članove predstavničkog
tijela jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave
i izborima općinskih načelnika, gradonačelnika i župana
te njihovih zamjenika i osigurava pravilnost i tajnost glasovanja.

U TRPNJU, 8. svibnja 2013.

PREDSJEDNICA

 

 

 

 

NADA IVANKOVIĆ

 

 

 


REPUBLIKA HRVATSKA

OPĆINA TRPANJ

OPĆINSKO IZBORNO POVJERENSTVO

OPĆINE TRPANJ

 

KLASA: 013-03/13-01/01

URBROJ: 2117/07-13-01

 

Na temelju članka 42. i 43. stavka 3. Zakona o lokalnim izborima
("Narodne novine", broj 144/12), OPĆINSKO IZBORNO
POVJERENSTVO OPĆINE TRPANJ, donosi

 

R J E Š E N J E

O IMENOVANJU BIRAČKOG ODBORA

 

I. U birački odbor za biračko mjesto broj: 002 - GORNJA VRUĆICA
- PROSTORIJE DOMA KULTURE GORNJA VRUĆICA, GORNJA VRUĆICA

imenuju se:

 

1. VINI MILINOVI� - za predsjednicu

2. GROZDANA KRISTI� - za potpredsjednicu

3. NEVENA IVANDI� - za �lanicu

4. ANKA �ULJAK - za �lanicu

5. ALEKSANDRA JAKŠI� - za �lanicu

6. ANTE VUKASOVI� - za �lana

7. KATJA VOJVODI� - za �lanicu

8. EGON DUPCA - za �lana

9. DONKO MIRKOVI� - za �lana

10. JELICA MA�ELA - za �lanicu

 

II. Imenovani bira�ki odbor izravno provodi glasovanje bira�a na bira�kom
mjestu na izborima za �lanove predstavni�kog tijela jedinice lokalne
i podru�ne (regionalne) samouprave i izborima op�inskih na�elnika,
gradona�elnika i �upana te njihovih zamjenika i osigurava pravilnost
i tajnost glasovanja.

U TRPNJU, 8. svibnja 2013.

PREDSJEDNICA

 

 

 

 

NADA IVANKOVI�

 

 

 


REPUBLIKA HRVATSKA

OP�INA TRPANJ

OP�INSKO IZBORNO POVJERENSTVO

OP�INE TRPANJ

 

KLASA: 0

URBROJ: 0

 

Na temelju �lanka 42. i 43. stavka 3. Zakona o lokalnim izborima
("Narodne novine", broj 144/12), OP�INSKO IZBORNO POVJERENSTVO
OP�INE TRPANJ, donosi

 

R J E Š E N J E

O IMENOVANJU BIRA�KOG ODBORA

 

I. U bira�ki odbor za bira�ko mjesto broj: 003 - DONJA VRU�ICA
- PROSTORIJE DOMA KULTURE (BIVŠA OŠ U DONJOJ VRU�ICI),
DONJA VRU�ICA BB
imenuju se:

 

1. RENATA IVANDI� - za predsjednicu

2. IVANA ROSO - za potpredsjednicu

3. �ELJKO GRLJUŠI� - za �lana

4. VESNA VEI� - za �lanicu

5. KATARINA BIO�I� - za �lanicu

6. VEDRAN IVANKOVI� - za �lana

7. ANTE GAVRAN - za �lana

8. ANTE VUJI�I� - za �lana

9. DAMJAN SKOKANDI� - za �lana

10. NEVENA SKOKANDI� - za �lanicu

 

II. Imenovani bira�ki odbor izravno provodi glasovanje bira�a na
bira�kom mjestu na izborima za �lanove predstavni�kog tijela jedinice
lokalne i podru�ne (regionalne) samouprave i izborima op�inskih na�elnika,
gradona�elnika i �upana te njihovih zamjenika i osigurava pravilnost i
tajnost glasovanja.

U TRPNJU, 8. svibnja 2013.

PREDSJEDNICA

 

 

 

 

NADA IVANKOVIĆ

 

 

 


REPUBLIKA HRVATSKA

OPĆINA TRPANJ

OPĆINSKO IZBORNO POVJERENSTVO

OPĆINE TRPANJ

 

KLASA: 013-03/13-01/01

URBROJ: 2117/07-13-01

 

Na temelju članka 42. i 43. stavka 3. Zakona o lokalnim izborima
("Narodne novine", broj 144/12), OPĆINSKO IZBORNO
POVJERENSTVO OPĆINE TRPANJ, donosi

 

R J E Š E N J E

O IMENOVANJU BIRAČKOG ODBORA

 

I. U birački odbor za biračko mjesto broj: 004 - DUBA PELJEŠKA
- PROSTORIJE DOMA KULTURE U DUBI PELJEŠKOJ, DUBA PELJEŠKA
BB
imenuju se:

 

1. DAMIR IVANČEVIĆ - za predsjednika

2. MARIJA RADETIĆ - za potpredsjednicu

3. JOŠKO BILIĆ - za člana

4. KARMEN ANČIĆ - za članicu

5. MATO BILIĆ - za člana

6. DINKO ROSO - za člana

7. ŽELJKO BELIN - za člana

8. TARA RAFAELA FERRI - za članicu

9. ZVONIMIR MAJIĆ - za člana

10. GINA GRAHOVAC - za članicu

 

II. Imenovani birački odbor izravno provodi glasovanje birača na biračkom
mjestu na izborima za članove predstavničkog tijela jedinice lokalne i
područne (regionalne) samouprave i izborima općinskih načelnika,
gradonačelnika i župana te njihovih zamjenika i osigurava pravilnost i
tajnost glasovanja.

U TRPNJU, 8. svibnja 2013.

PREDSJEDNICA

 

 

 

 

NADA IVANKOVIĆ

 

 

 

 
 

Zadnja Promjena ( 14.10.2015. 11:52 )
 
« Prethodna   Sljedea »