Menu Content/Inhalt
Naslovnica arrow Obavijesti arrow Izbori arrow RIJEŠENJE ZBIRNO ZA NEČELNIKA
RIJEŠENJE ZBIRNO ZA NEČELNIKA PDF Ispis E-mail
06.05.2013. 10:23

REPUBLIKA HRVATSKA
OPĆINSKO IZBORNO POVJERENSTVO
OPĆINE TRPANJ

 
KLASA: 013-03/13-01/01
URBROJ: 2117/07-13-02

TRPANJ, 2. svibnja 2013.

Na temelju članka 22. st. 1. Zakona o lokalnim izborima
("Narodne Novine", broj 144/12), Općinsko izborno povjerenstvo
Općine TRPANJ, odlučujući o prijedlogu predlagatelja
HRVATSKA DEMOKRATSKA ZAJEDNICA - HDZ,
HRVATSKA SELJAČKA STRANKA - HSS,
HRVATSKA STRANKA PRAVA DR. ANTE STARČEVIĆ - HSP AS,
utvrdilo je i prihvatilo
 
 
PRAVOVALJANOM KANDIDATURU
ZA IZBOR OPĆINSKOG NAČELNIKA OPĆINE TRPANJ
Kandidat:

JAKŠA FRANKOVIĆ; TRPANJ, ŽALO 3; rođ. 01.10.1968; OIB: 09560329065; M

Zamjenica kandidata:

KRISTINA MURINA; DUBA PELJEŠKA, DUBA PELJEŠKA 9; rođ. 29.04.1975; OIB: 82971242925; Ž

Predlagatelj:
HRVATSKA DEMOKRATSKA ZAJEDNICA - HDZ
HRVATSKA SELJAČKA STRANKA - HSS

HRVATSKA STRANKA PRAVA DR. ANTE STARČEVIĆ - HSP AS

 
 
 
 
 
PREDSJEDNIK
OPĆINSKOG IZBORNOG POVJERENSTVA
OPĆINE TRPANJ
NADA IVANKOVIĆ
 

REPUBLIKA HRVATSKA
OPĆINSKO IZBORNO POVJERENSTVO
OPĆINE TRPANJ

KLASA: 013-03/13-01/01
URBROJ: 2117/07-13-02

TRPANJ, 2. svibnja 2013.

 
Na temelju članka 22. st. 1. Zakona o lokalnim izborima
("Narodne Novine", broj 144/12), Općinsko izborno povjerenstvo
Općine TRPANJ, odlučujući o prijedlogu predlagatelja
MARIJA DRAGOJEVIĆ, ŽARKO DRAGOJEVIĆ, SNJEŽANA HOLOVKA,
utvrdilo je i prihvatilo
 
 
PRAVOVALJANOM KANDIDATURU
ZA IZBOR OPĆINSKOG NAČELNIKA OPĆINE TRPANJ
Kandidat:

MLADEN LUKŠIĆ; TRPANJ, POTOK 6; rođ. 09.08.1949; OIB: 48968420163; M

Zamjenica kandidata:

MORANA ANTONIA RAGUZ; TRPANJ, KOVAČI 13; rođ. 12.06.1975; OIB: 51153477840; Ž

 
KANDIDAT GRUPE BIRAČA
 
 
 
 
 
 
PREDSJEDNIK
OPĆINSKOG IZBORNOG POVJERENSTVA
OPĆINE TRPANJ
NADA IVANKOVIĆ
 

REPUBLIKA HRVATSKA
OPĆINSKO IZBORNO POVJERENSTVO
OPĆINE TRPANJ

 
KLASA: 013-03/13-01/01
URBROJ: 2117/07-13-02

TRPANJ, 03. svibnja 2013.

 
Na temelju članka 23. i čl. 25. Zakona o lokalnim izborima ("Narodne Novine", broj 144/12), Općinsko izborno povjerenstvo Općine TRPANJ, sastavilo je
 
 
ZBIRNU LISTU PRAVOVALJANIH KANDIDATURA
ZA IZBOR OPĆINSKOG NAČELNIKA OPĆINE TRPANJ
 

1. Kandidat: JAKŠA FRANKOVIĆ

HRVATSKA DEMOKRATSKA ZAJEDNICA - HDZ

HRVATSKA SELJAČKA STRANKA - HSS

HRVATSKA STRANKA PRAVA DR. ANTE STARČEVIĆ - HSP AS

Zamjenica kandidata: KRISTINA MURINA

2. Kandidat: MLADEN LUKŠIĆ

KANDIDAT GRUPE BIRAČA

Zamjenica kandidata: MORANA ANTONIA RAGUZ

 
 
 
PREDSJEDNIK
OPĆINSKOG IZBORNOG POVJERENSTVA
OPĆINE TRPANJ
NADA IVANKOVIĆ
 

Zadnja Promjena ( 06.05.2013. 11:11 )
 
« Prethodna   Sljedeća »