Menu Content/Inhalt
Naslovnica arrow Obavijesti arrow Izbori arrow Europski parlament

Najnovije Vijesti

Europski parlament PDF Ispis E-mail
10.03.2013. 10:55

REPUBLIKA HRVATSKA
URED DRAVNE UPRAVE
U
DUBROVAKO-NERETVANSKOJ UPANIJI
Sluba za opu upravu i društvene djelatnosti

KLASA: 013-01/13-01/07
URBROJ: 2117-06/1-13-5

Dubrovnik, 6. oujka 2013. godine

 
DUBROVAKO-NERETVANSKA UPANIJA
Gundulieva poljana 1 20000 Dubrovnik

GRADOVIMA – svima
OPINAMA – svima
 

PREDMET: Izbori za lanove u Europski parlament iz Republike Hrvatske; obavijest i objava biraima/cama - dostavljaju se

Ministarstvo uprave, dopisom KLASA: 013-01/13-01/20, URBROJ: 515-03-01-02/1-13-1 od 04. oujka 2013. godine, obavijestilo je ovaj Ured dravne uprave da je Predsjednik Republike Hrvatske dana 01. oujka 2013. godine, donio Odluku o raspisivanju izbora za lanove u Europski parlament iz Republike Hrvatske. Odluka je stupila na snagu danom donošenja, a objavljena je u „Narodnim novinama", broj: 27 od 04. oujka 2013. godine.

Za dan izbora odreena je nedjelja, 14. travnja 2013. godine.

U nareenom dopisu, Ministarstvo je zatrailo da se o istom obavijeste upanije, gradovi i opine, a poglavito stoga kako se u ovom razdoblju do provedbe izbora ne bi pristupalo preimenovanju ulica, trgova, mjesta i naselja, kako bi se izvatci iz popisa biraa mogli izraditi s tonim adresama.
 

Takoer, u prilogu nareenoga dopisa, dostavljen je i tekst Objave biraima KLASA: 013-01/13-01/20, URBROJ: 515-03-01-02/4-13-2 od 04. oujka 2013. godine, koju je, sukladno lanku 23. Zakona o registru biraa ("Narodne novine", broj: 144/12) izdao ministar uprave i koja je objavljena na web stranicama Ministarstva uprave.

Nastavno na nareenu Objavu biraima, ovaj Ured dravne uprave je na svojim web stranicama dao Obavijest biraima/cama KLASA: 013-01/13-01/07, URBROJ: 2117-06/1-13-4 od 6. oujka 2013. godine u kojoj se daju detaljniji podatci u svezi s provedbom izbora za lanove u Europski parlament iz Republike Hrvatske koji su od interesa za graane.
- 2 -

U prilogu se dostavljaju tekst nareene Objave biraima i tekst Obavijesti biraima/cama s molbom da ih, u cilju još boljeg informiranja zainteresiranih graana/ki, objavite na svojim internetskim stranicama i oglasnim ploama, odnosno oglasnim ploama gradskih kotareva i mjesnih odbora.
 

S poštovanjem,

VODITELJ SLUBE

Niko Vuki

 
Prilog: Tekst Objave biraima Ministarstva uprave i tekst Obavijesti biraima/cama ovoga
Ureda dravne uprave - kao u tekstu
 

Na znanje:

1. Predstojnik - ovdje

2. Sluba za zajednike poslove

IT koordinator - ovdje

 

Zadnja Promjena ( 11.03.2013. 09:42 )
 
« Prethodna   Sljedea »