Menu Content/Inhalt
Naslovnica arrow Obavijesti arrow Porez na kuu za odmor
Porez na kuu za odmor PDF Ispis E-mail
27.02.2013. 10:55

REPUBLIKA HRVATSKA
DUBROVAKO-NERETVANSKA UPANIJA
OPINA TRPANJ
JEDINSTVENI UPRAVNI ODJEL

Klasa:410-07/13-01/01
Ur.broj:2117/07-13-05

Trpanj, 06. oujka 2013.


O B A V I J E S T

Jedinstveni upravni odjel Opine Trpanj, poziva i podsjea sve obveznike poreza na kuu za odmor, da su, temeljem lanka 38. Zakona o financiranju jedinica lokalne i podrune (regionalne) samouprave (Narodne novine br.117/93, 69/97, 33/00, 73/0, 127/00, 59/01, 107/01, 117/01, 150/02, 147/03, 73/08 i 25/12), duni do 31. oujka 2013.godine dostaviti prijavu s podacima o kui za odmor i to: adresu gdje se kua nalazi, korisnu površinu kue u m2, identifikacione podatke o vlasniku kue (ime i prezime, adresa, broj OIB-a), te da, ukoliko to ne uinu podlijeu prekršajnoj odgovornosti.

NAPOMENA: Poreznu prijavu s traenim podacima duni su podnijeti samo oni porezni obveznici koji to do sada nisu uinili kao i oni kod kojih je, u odnosu na postojeu evidenciju ovog Upravnog odjela, došlo do promjene stanja glede korisne površine ili promjene vlasništva ili adrese.


Jedinstveni upravni odjel

 

Zadnja Promjena ( 08.03.2013. 09:16 )
 
« Prethodna   Sljedea »