Menu Content/Inhalt
Naslovnica arrow Obavijesti arrow ZBIRNA LISTA ZA NAČELNIKA 2013
ZBIRNA LISTA ZA NAČELNIKA 2013 PDF Ispis E-mail
05.05.2013. 12:23

REPUBLIKA HRVATSKA
OP�INSKO IZBORNO POVJERENSTVO
OP�INE TRPANJ

 
KLASA: 013-03/13-01/01
URBROJ: 2117/07-13-02

TRPANJ, 03. svibnja 2013.

Na temelju �lanka 23. i �l. 25. Zakona o lokalnim izborima ("Narodne Novine", broj 144/12), Op�insko izborno povjerenstvo Op�ine TRPANJ, sastavilo je
 
 
ZBIRNU LISTU PRAVOVALJANIH KANDIDATURA
ZA IZBOR OP�INSKOG NA�ELNIKA OP�INE TRPANJ
 

1. Kandidat: JAKŠA FRANKOVI�

HRVATSKA DEMOKRATSKA ZAJEDNICA - HDZ

HRVATSKA SELJA�KA STRANKA - HSS

HRVATSKA STRANKA PRAVA DR. ANTE STAR�EVI� - HSP AS

Zamjenica kandidata: KRISTINA MURINA

2. Kandidat: MLADEN LUKŠI�

KANDIDAT GRUPE BIRA�A

Zamjenica kandidata: MORANA ANTONIA RAGUZ

 
 
 
PREDSJEDNIK
OP�INSKOG IZBORNOG POVJERENSTVA
OP�INE TRPANJ
NADA IVANKOVI�
 
 
 
 

Zadnja Promjena ( 21.07.2015. 07:48 )
 
« Prethodna   Sljedea »