Menu Content/Inhalt
Naslovnica arrow Obavijesti arrow RIJEŠENJE BIRAČKI ODBORI
RIJEŠENJE BIRAČKI ODBORI PDF Ispis E-mail
20.05.2013. 10:23

REPUBLIKA HRVATSKA

OP�INA TRPANJ

OP�INSKO IZBORNO POVJERENSTVO

OP�INE TRPANJ

 

KLASA: 013-03/13-01/01

URBROJ: 2117/07-13-01

 

Na temelju �lanka 42. i 43. stavka 3. Zakona o lokalnim izborima
("Narodne novine", broj 144/12), OP�INSKO IZBORNO
POVJERENSTVO OP�INE TRPANJ, donosi

 

R J E Š E N J E

O IMENOVANJU BIRA�KOG ODBORA

 

I. U bira�ki odbor za bira�ko mjesto broj: 001 - TRPANJ
- PROSTORIJE OSNOVNE ŠKOLE "TRPANJ",
TRPANJ,KRALJA TOMISLAVA 41
imenuju se:

 

1. VALENTINA KOLUDROVI� - za predsjednicu

2. RENATA JELAVI� - za potpredsjednicu

3. VIŠNJA ŠEGETIN - za �lanicu

4. SUZANA SKOKANDI� - za �lanicu

5. RINA MILINOVI� - za �lanicu

6. MARIO KATI� - za �lana

7. VESNA BUTIRI� - za �lanicu

8. ANA ROSO - za �lanicu

9. IVAN ZMIJANJAC - za �lana

10. ANTONIO DUJMOVI� - za �lana

 

II. Imenovani bira�ki odbor izravno provodi glasovanje bira�a
na bira�kom mjestu na izborima za �lanove predstavni�kog
tijela jedinice lokalne i podru�ne (regionalne) samouprave
i izborima op�inskih na�elnika, gradona�elnika i �upana
te njihovih zamjenika i osigurava pravilnost i tajnost glasovanja.

U TRPNJU, 8. svibnja 2013.

PREDSJEDNICA

 

 

 

 

NADA IVANKOVI�

 

 

 


REPUBLIKA HRVATSKA

OP�INA TRPANJ

OP�INSKO IZBORNO POVJERENSTVO

OP�INE TRPANJ

 

KLASA: 013-03/13-01/01

URBROJ: 2117/07-13-01

 

Na temelju �lanka 42. i 43. stavka 3. Zakona o lokalnim izborima
("Narodne novine", broj 144/12), OP�INSKO IZBORNO
POVJERENSTVO OP�INE TRPANJ, donosi

 

R J E Š E N J E

O IMENOVANJU BIRA�KOG ODBORA

 

I. U bira�ki odbor za bira�ko mjesto broj: 002 - GORNJA VRU�ICA
- PROSTORIJE DOMA KULTURE GORNJA VRU�ICA, GORNJA VRU�ICA

imenuju se:

 

1. VINI MILINOVI� - za predsjednicu

2. GROZDANA KRISTI� - za potpredsjednicu

3. NEVENA IVANDI� - za �lanicu

4. ANKA �ULJAK - za �lanicu

5. ALEKSANDRA JAKŠI� - za �lanicu

6. ANTE VUKASOVI� - za �lana

7. KATJA VOJVODI� - za �lanicu

8. EGON DUPCA - za �lana

9. DONKO MIRKOVI� - za �lana

10. JELICA MA�ELA - za �lanicu

 

II. Imenovani bira�ki odbor izravno provodi glasovanje bira�a na bira�kom
mjestu na izborima za �lanove predstavni�kog tijela jedinice lokalne
i podru�ne (regionalne) samouprave i izborima op�inskih na�elnika,
gradona�elnika i �upana te njihovih zamjenika i osigurava pravilnost
i tajnost glasovanja.

U TRPNJU, 8. svibnja 2013.

PREDSJEDNICA

 

 

 

 

NADA IVANKOVI�

 

 

 


REPUBLIKA HRVATSKA

OP�INA TRPANJ

OP�INSKO IZBORNO POVJERENSTVO

OP�INE TRPANJ

 

KLASA: 0

URBROJ: 0

 

Na temelju �lanka 42. i 43. stavka 3. Zakona o lokalnim izborima
("Narodne novine", broj 144/12), OP�INSKO IZBORNO POVJERENSTVO
OP�INE TRPANJ, donosi

 

R J E Š E N J E

O IMENOVANJU BIRA�KOG ODBORA

 

I. U bira�ki odbor za bira�ko mjesto broj: 003 - DONJA VRU�ICA
- PROSTORIJE DOMA KULTURE (BIVŠA OŠ U DONJOJ VRU�ICI),
DONJA VRU�ICA BB
imenuju se:

 

1. RENATA IVANDI� - za predsjednicu

2. IVANA ROSO - za potpredsjednicu

3. �ELJKO GRLJUŠI� - za �lana

4. VESNA VEI� - za �lanicu

5. KATARINA BIO�I� - za �lanicu

6. VEDRAN IVANKOVI� - za �lana

7. ANTE GAVRAN - za �lana

8. ANTE VUJI�I� - za �lana

9. DAMJAN SKOKANDI� - za �lana

10. NEVENA SKOKANDI� - za �lanicu

 

II. Imenovani bira�ki odbor izravno provodi glasovanje bira�a na
bira�kom mjestu na izborima za �lanove predstavni�kog tijela jedinice
lokalne i podru�ne (regionalne) samouprave i izborima op�inskih na�elnika,
gradona�elnika i �upana te njihovih zamjenika i osigurava pravilnost i
tajnost glasovanja.

U TRPNJU, 8. svibnja 2013.

PREDSJEDNICA

 

 

 

 

NADA IVANKOVI�

 

 

 


REPUBLIKA HRVATSKA

OP�INA TRPANJ

OP�INSKO IZBORNO POVJERENSTVO

OP�INE TRPANJ

 

KLASA: 013-03/13-01/01

URBROJ: 2117/07-13-01

 

Na temelju �lanka 42. i 43. stavka 3. Zakona o lokalnim izborima
("Narodne novine", broj 144/12), OP�INSKO IZBORNO
POVJERENSTVO OP�INE TRPANJ, donosi

 

R J E Š E N J E

O IMENOVANJU BIRA�KOG ODBORA

 

I. U bira�ki odbor za bira�ko mjesto broj: 004 - DUBA PELJEŠKA
- PROSTORIJE DOMA KULTURE U DUBI PELJEŠKOJ, DUBA PELJEŠKA
BB
imenuju se:

 

1. DAMIR IVAN�EVI� - za predsjednika

2. MARIJA RADETI� - za potpredsjednicu

3. JOŠKO BILI� - za �lana

4. KARMEN AN�I� - za �lanicu

5. MATO BILI� - za �lana

6. DINKO ROSO - za �lana

7. �ELJKO BELIN - za �lana

8. TARA RAFAELA FERRI - za �lanicu

9. ZVONIMIR MAJI� - za �lana

10. GINA GRAHOVAC - za �lanicu

 

II. Imenovani bira�ki odbor izravno provodi glasovanje bira�a na bira�kom
mjestu na izborima za �lanove predstavni�kog tijela jedinice lokalne i
podru�ne (regionalne) samouprave i izborima op�inskih na�elnika,
gradona�elnika i �upana te njihovih zamjenika i osigurava pravilnost i
tajnost glasovanja.

U TRPNJU, 8. svibnja 2013.

PREDSJEDNICA

 

 

 

 

NADA IVANKOVI�

 

 

 

 
 

Zadnja Promjena ( 21.07.2015. 07:48 )
 
« Prethodna   Sljedea »