Menu Content/Inhalt
Naslovnica arrow Obavijesti arrow Obavijest - T - com
Obavijest - T - com PDF Ispis E-mail
19.08.2014. 11:49

REPUBLIKA HRVATSKA
DUBROVAKO-NERETVANSKA UPANIJA
OPINA TRPANJ
JEDINSTVENI UPRAVNI ODJEL
Klasa: UP/I 363-01/14-01/06 Ur.broj:2117/07-05/01-14-2
Trpanj, 20. kolovoza 2014.

O B A V I J E S T

Dana 21. i 22. kolovoza 2014.godine, u Trpnju, alo 3 - na trpanjskoj rivi, na parking prostoru naspram Caffe bara „Trenta“, bit e postavljen kamion Hrvatskog Telekoma (prikolica + pozornica) radi promocije i prodaje svojih proizvoda i usluga.

JEDINSTVENI UPRAVNI ODJEL

Zadnja Promjena ( 20.08.2014. 08:51 )
 
« Prethodna   Sljedea »