Menu Content/Inhalt
Naslovnica arrow Obavijesti arrow Obavijest - Poticanje korištenja obnovljivih izvora energije u kućanstvima
Obavijest - Poticanje korištenja obnovljivih izvora energije u kućanstvima PDF Ispis E-mail
19.08.2014. 10:55

Poštovani,

DN� u suradnji s Fondom za zaštitu okoliša i energetsku u�inkovitost, raspisuje javni natje�aj za prikupljanje ponuda fizi�kih osoba za subvencioniranje projekta

„Poticanje korištenja obnovljivih izvora energije u ku�anstvima na podru�ju Dubrova�ko-neretvanske �upanije za 2014. godinu".

Pravo na korištenje nepovratnih nov�anih sredstava mo�e ostvariti fizi�ka osoba na postoje�oj obiteljskoj ku�i koja je u njenom osobnom vlasništvu ili u vlasništvu �lanova njene u�e obitelji. Ovim natje�ajem subvencionirat �e se ugradnja sljede�ih sustava OIE:
- sun�ani toplinski pretvara�i (kolektori) za pripremu potrošne tople vode ili za pripremu potrošne tople vode i grijanje,
- kotlovski sustavi na biomasu za centralno grijanje (kotlovi na drvnu sje�ku, pelete i piroliti�ki kotlovi).

Troškovi ugradnje sustava OIE, subvencionirat �e se u iznosu od 55,81% nepovratnih sredstava, odnosno do maksimalnog iznosa od 16.744,00 kn po sustavu OIE ili do 33.448,00 kn, ako Podnositelj prijave podnese zahtjev za sufinanciranje oba sustava OIE.

Rok za prijavu na natje�aj je 29.08.2014.
Detaljnije informacije o natje�aju,
Prijavni obrazac te Pravilnik za provedbu programa mo�ete prona�i na linku:

http://www.dnz.hr/novost.php?id=5218

Za sva dodatna pojašnjenja stojim Vam na raspolaganju srijedom i petkom izme�u 13-16 sati.

Srda�an pozdrav, Katarina Slejko Lokalna akcijska grupa "LAG 5"
Zrinsko - Frankopanska 2, 20250 Orebi�
mob: 091 3456 311

Zadnja Promjena ( 22.04.2016. 08:12 )
 
« Prethodna   Sljedea »