Menu Content/Inhalt
Naslovnica arrow Zemljopisni položaj
Zemljopisni položaj

Pelješac je smješten na krajnjm hrvatskom jugu - u Dubrova�ko - neretvanskoj �upaniji.
Iako ima sve zna�ajke dalmatinskih otoka,
kao poluotok pru�a pozitivne zna�ajke prometne povezanosti s kopnom.